Algemene Voorwaarden

Reserveringsbeleid

Omdat iedere cliënt rust en aandacht verdiend, wordt er uitsluitend gewerkt op afspraak. Wanneer je een afspraak maakt, stem je in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

 

Annuleringsbeleid

Indien je verhinderd bent, kun je tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos telefonisch worden geannuleerd of verzet. Is dat niet het geval dan wordt het afgesproken tarief in rekening gebracht. Dit geldt uiteraard niet voor zwangeren bij wie de bevalling is begonnen. Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd.

 

Betaling

Betalingen dienen contant, volledig en gepast te worden voldaan voorafgaand aan de massage. Er is géén mogelijkheid om te pinnen.

 

Algemeen

Het is niet toegestaan in de praktijk te roken of te telefoneren. Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de massage.

 

Intake

Ieder mens is anders, dus iedere massage is anders. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt verzocht om een intake formulier in te vullen. Bij een eerste afspraak wordt een kort intakegesprek afgenomen. Tijdens dit persoonlijke en strikt vertrouwelijke gesprek worden verwachtingen, behoeften en/of wensen besproken en vastgelegd. In het intakegesprek worden ook vragen gesteld m.b.t. jouw levensstijl, medicijngebruik, allergieën, pijn- of stress klachten en blessures.

 

Bij bepaalde symptomen of contra indicaties kan de masseur besluiten om de massage niet uit te voeren, de massage (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar een arts. Lees voor je een massage boekt eerst even de contra indicaties door, om teleurstellingen te voorkomen. Neem bij twijfel altijd eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist, voordat je een afspraak maakt bij Praktijk Candra Devi.

 

Behandelingen

Massages worden gegeven op basis van klachtenpreventie, ontspanning en wellness. De massages die gegeven worden zijn nadrukkelijk géén therapeutische behandelingen en géén alternatief voor behandeling door een arts en er worden geen medische diagnoses gesteld.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het instemmen tot een massage. Gelukkig kan er met massage niet veel fout gaan, maar er zijn een aantal contra indicaties waarbij ik je geen massage mag geven, of slechts onder bepaalde voorwaarden. Het is belangrijk om mij op de hoogte te brengen van wat er aan de hand is met jou en jouw lichaam. Geef tijdig door met welke blessures, medicatie, lichamelijke aandoeningen, allergieën of ziekten jouw masseur rekening moet houden, zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden. Als je er niet zeker van bent of je gemasseerd mag worden, raadpleeg dan eerst je huisarts. Als je onder behandeling bent van een arts of fysiotherapeut, raadpleeg deze dan voordat je een massage afspraak maakt.

 

Hygiëne en Ethiek

Er wordt altijd gezorgd voor een schone massageruimte en schone handdoeken voor elke cliënt. Met een schoon lijf op de massagetafel gaan liggen is in verband met de hygiëne erg prettig voor zowel jezelf als de masseur. Daarnaast komt het ook je ontspanning ten goede! Gebruik na het douchen liever geen bodylotions en dergelijke. Vergeet ook niet om gemakkelijke kleding aan te trekken die niet gevoelig is voor olievlekken, bijvoorbeeld van katoen.

 

In mijn praktijk worden geen onzedige of onkuise massages gegeven. Wederzijds respect in een veilige sfeer is een vanzelfsprekendheid in de praktijk. De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen, volgens algemeen aanvaarde normen. Wanneer de gedragingen van de cliënt niet behoorlijk zijn, heeft de masseur het recht een cliënt de toegang te weigeren, zonder opgaaf van redenen. De masseur kan ten alle tijde beslissen de massage niet te starten of voort te zetten indien er sprake is van een onveilige of ongewenste situatie, of om hygiënische redenen.

 

Aansprakelijkheid

Praktijk Candra Devi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, schade en/of letsel, al dan niet als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Ook kan Praktijk Candra Devi op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies van persoonlijke spullen, ongevallen en/of materiële en/of immateriële schade van deelnemer en deelnemers eigendommen, zowel in als ook rondom de locatie van de praktijk.

© 2020 | Candra Devi